سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

کیفیت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را بهبود بخشید و به طور مداوم انتظارات مشتری در مورد ایمنی غذا و تشخیص خطر را برآورده کنید.

تأیید سیستم مدیریت ایمنی غذا نشان دهنده تعهد شما به کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی و مدیریت ایمنی محصولات شما است. این به معنای بهبود مستمر و رضایت مشتری است. اینها مزایای ملموسی هستند که نقش مهمی در ایجاد عملکرد تجاری پایدار دارند.

استاندارد ISO 22000 :  مدیریت ایمنی مواد غذایی الزامات خاصی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی فراهم می کند که توانایی شما را برای ارائه مداوم محصولات و خدماتی که مشتریان را برآورده می کند و همچنین خواسته های قانونی و نظارتی را افزایش می دهد.

ISO 22000 چیست؟

استاندارد ISO 22000 با سایر استانداردهای سیستم مدیریت بین المللی از جمله ISO 9001 سازگار و هماهنگ است. این استاندارد برای ادغام با سیستم ها و فرآیندهای مدیریت موجود ایده آل است.

ISO 22000 برای تمام سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زنجیره ارزش غذایی دخیل هستند قابل اجرا است. این شامل تولید کنندگان بسته بندی یا مواد شوینده، تامین کنندگان خدمات نظافتی، کنترل آفات، یا خدمات خشکشویی صنعتی می شود. این امکان ارزیابی را فراهم می کند و انطباق محصول را در رابطه با ایمنی مواد غذایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی نشان می دهد. این استاندارد ایمنی مواد غذایی را از مزرعه تا چنگال بر اساس این عناصر کلیدی به طور کلی شناخته شده تضمین می کند:

ارتباطات تعاملی: یک عامل نوآورانه و ضروری برای مدیریت ریسک. یک جریان اطلاعاتی ساختاریافته در هر جهت، داخلی و خارجی. کنترل موثر خطرات را تضمین می کند.
اصول HACCP (تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی): روش اساسی برای برنامه ریزی فرآیندهای تولید ایمن که برای هر شرکتی مناسب است، بدون بوروکراسی غیر ضروری.
مدیریت سیستم: کنترل تعامل بین عناصر سیستم، کارایی و اثربخشی سیستم را تضمین می کند.
برنامه‌های پیش‌نیاز: شیوه‌های تولید خوب، اقدامات بهداشتی خوب، شیوه‌های خوب کشاورزی، شامل برنامه‌ها و روش‌های نگهداری تجهیزات و ساختمان‌ها، و برنامه‌های کنترل آفات، ستون‌هایی هستند که یک سیستم HACCP بر آن‌ها استوار است.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو
صدور گواهینامه ISO 22000 :

مدیریت ایمنی مواد غذایی توسط شخص ثالث مستقل، اثربخشی FSMA را در زنجیره ارزش غذایی تأیید می کند.

استاندارد ISO 22000 سازمان شما را قادر می سازد تا:

یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در چارچوبی کاملاً تعریف شده و واضح بسازید و اجرا کنید که مطابق با نیازها و انتظارات کسب و کار شما منعطف باشد.
درک کنید که خطرات واقعی برای مصرف کنندگان و شرکت شما چیست.
ابزاری برای بهبود عملکرد ایمنی مواد غذایی و ابزاری برای نظارت و سنجش عملکرد ایمنی مواد غذایی به طور موثر فراهم کنید.
مطابقت با الزامات قانونی ایمنی مواد غذایی و الزامات شرکتی بهتر است.
صدور گواهینامه استاندارد ابزار مؤثری را برای شرکت شما برای برقراری ارتباط با سهامداران و سایر اشخاص ذینفع فراهم می کند. این یک عنصر مهم در نشان دادن تعهد ایمنی مواد غذایی تحت حاکمیت شرکتی، مسئولیت شرکتی، و الزامات گزارش مالی است.

درباره نحوه شروع در مسیر صدور گواهینامه بیشتر بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.