سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000

سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ISO22000 کیفیت سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را بهبود بخشید و به طور مداوم انتظارات مشتری در مورد ایمنی غذا و تشخیص خطر را برآورده کنید. تأیید سیستم مدیریت ایمنی غذا نشان دهنده تعهد شما به کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی و مدیریت ایمنی محصولات شما است. این […]

گواهینامه ایمنی HSE-MS

دریافت مدرک ایمنی یا همان HSE-MS : استانداردهای مدیریت HSE مجموعه ای از شرایط را نشان می دهد که در صورت وجود: نشان دادن عملکرد خوب از طریق یک رویکرد ارزیابی ریسک گام به گام امکان ارزیابی وضعیت فعلی با استفاده از داده های از قبل موجود، نظرسنجی ها و سایر تکنیک ها برای کمک […]

سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای ISO45001

گواهینامه ISO 45001 مجموعه ای از استانداردهای شناخته شده بین المللی برای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در یک سازمان است. ISO 45001 ایمنی نیروی کار و مشتریان را از صدمات ناشی از کار و مرگ تضمین می کند. این برای جلوگیری از هر گونه خطری که می تواند به کارگران و […]

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

گواهینامه ISO 14001 چیست؟ گواهینامه ISO 14001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای ایجاد و پیاده سازی یک سیستم مدیریت محیطی (EMS) در یک سازمان است. این سازمان را قادر می سازد تا ارزیابی زیست محیطی خود را انجام دهد، خطرات را شناسایی کند و اقدامات مناسب را برای جلوگیری یا کاهش اثرات چالش […]

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

تعریف واژه نامه کیفیت: ISO 9001 ISO 9001 به عنوان استاندارد بین المللی تعریف می شود که الزامات سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را مشخص می کند. سازمانها از این استاندارد برای نشان دادن توانایی ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق با الزامات مشتری و مقررات استفاده می کنند. این استاندارد محبوب ترین استاندارد در سری […]